Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych  „ADMINISTRATOR”-   jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OFI” K. A Michaliszyn sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy: Robotniczej 47 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000169866 NIP: 629 209 84 91. TEL 32 100 10 10.

1. Powierzone nam dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

a) Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO,  w celu promocji i marketingu oferowanych produktów i usług (przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych), na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

b) Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu niezbędnym do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia.

c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,  celu niezbędnym do wypełnienia ciążących a nas, jako na Administratorze, obowiązków prawnych w związku z zawarciem umowy.

d) Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO, w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dochodzenie roszczeń).

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator na podstawie stosownych umów powierzy przetwarzanie danych osobowych, w celach określonych w pkt. 1 oraz w celu realizacji usług na rzecz Administratora w zakresie m.in. obsługi prawnej, obsługi infrastruktury teleinformatycznej, obsługi zarządczo-administracyjnej i w celu wykonywania innych usług outsourcingowych oraz inne podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), realizacji zawartej umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące obowiązków podatkowych, przedawnienia roszczeń, archiwizacji (przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

4. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie przysługuje w zakresie przetwarzania danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) f)  RODO.

5. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  L.2016.119.1 z 04.05.2016).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeśli przetwarzanie odbywa się w celach promocyjno – marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

Do czego stosowane są pliki Cookies?

Ciasteczka są stosowane celem:

  • optymalizacji korzystania z serwisu internetowego
  • wygody użytkowania serwisu
  • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników
  • do zbierania anonimowych statystyk

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Ciasteczka używane na stronie www.gymeltoro.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

Z jakich plików Cookies korzystamy?

Na stronie www.gymeltoro.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

  • sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
  • stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

Korzystając z serwisu www.gymeltoro.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google.

Usuwanie plików Cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.
Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.
Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.