Projekty Operacyjne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Centrum Rekreacyjno Sportowe w Sosnowcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

unia.png

Projekt „Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacyjnego zlokalizowanego
w Sosnowcu ul. Kosynierów 40a” o wartości 709.014,10 PLN. Został zrealizowany w latach 2007 – 2013 przy wsparciu finansowym WFOŚIGW
w Katowicach.

Projekt „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum rekreacyjno- sportowego Gym el Toro zlokalizowanym: 41-200 Sosnowiec, ul. Kosynierów 40a- moc 22,31 kW- 46 szt. paneli 485W” o wartości 114.360,00 PLN został zrealizowany w roku 2022 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

uklad_pionowy.jpg