Projekty Operacyjne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

- realna odpowiedź na realne potrzeby

Centrum Rekreacyjno Sportowe w Sosnowcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

unia.png

 

 

Projekt „Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacyjnego zlokalizowanego w Sosnowcu ul. Kosynierów 40a” o wartości 709.014,10 PLN.

Został zrealizowany w latach 2007 – 2013 przy wsparciu finansowym WFOŚIGW w Katowicach.

 

uklad_pionowy.jpg